Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelinie

 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skoroszowicach

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoroszowicach

- Branżowa Szkoła I Stopnia  w Skoroszowicach

- Szkoła Specjalna z przysposobieniem do pracy

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna