Zespół Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Powiatu Strzelińskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

 

W Ośrodku funkcjonują:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie w tym:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelinie

 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skoroszowicach w tym:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoroszowicach

- Branżowa Szkoła I Stopnia  w Skoroszowicach

- Szkoła Specjalna z przysposobieniem do pracy

 

Siedzibą i obszarem działania Przykładowej Zespołu Placówek Oświatowych jest Powiat Strzelin.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Zespołu Placówek Oświatowych sprawują Rada Powiatu Strzelińskiego w ramach posiadanych kompetencji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.