2023

Pozycja planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacje na temat aktualizacji

1.

Zakup i montaż pieca co w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skoroszowicach

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 pln

IV kwartał 2023

Zamówienie jest odpowiednie dla M ŚP: TAK Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.